Αποτελέσματα Διαβούλευσης Νέων με τον Βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus υπό την αιγίδα του Ερευνητικού Κέντρου CEDAR


Τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου, ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κύριος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου πραγματοποίησε διαβούλευση με νέους στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus.

Το Ερευνητικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας CEDAR (Centre for Entrepreneurial Development, Alliance and Research), διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 154 – «Δραστηριότητες Συμμετοχής των Νέων στον τομέα της Νεολαίας» και ειδικότερα στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Διαβούλευση μεταξύ νέων και Φορέων Χάραξης Πολιτικής», τη 2η από μια σειρά 14 Ανοικτών Διαλόγων με τη Νεολαία, για θέματα Πολιτικής και Ενασχόλησής τους με τα Κοινά του τόπου.

Του δεύτερου ανοιχτού διαλόγου ηγήθηκε ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κύριος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Ο κ. Θεοπέμπτου συζήτησε με τους νέους τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να είναι ενεργοί στα κοινά, καθώς και τους προβληματισμούς τους όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος ως μέρος της εφαρμογής οδηγιών, κανονισμών και νομοθεσιών και ως μέσο συμμετοχής στα κοινά. Συγκεκριμένα, έγιναν αναφορές σε πολιτικές σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιότητα του αέρα, τη χρήση γης, τους υδάτινους πόρους, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, τον θόρυβο, την ενέργεια, τα απόβλητα και την κλιματική κρίση.

Οι νέοι, υπό την καθοδήγηση του κ. Θεοπέμπτου και των μελών του Ερευνητικού Κέντρου CEDAR, συζήτησαν τις ανησυχίες τους αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τη χάραξη και την ορθή εφαρμογή πολιτικών για τη διασφάλισή της.

*Η συγκεκριμένη δράση έλαβε χώρα πριν ανακοινωθεί η απόφαση παραίτησης του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου από την προεδρία του Κινήματος Οικολόγων.