Αποτελέσματα διαγωνισμού για την τοποθέτηση έργων τέχνης στο νέο κτίριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου

Ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουνίου 2020 με την υποβολή 45 εικαστικών προτάσεων η διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού, αξιολόγησης και τελικής επιλογής  για την τοποθέτηση έργων τέχνης στο νέο κτίριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Σε συνέντευξη τύπου που έγινε σήμερα 7 Ιουλίου στη Νέα Σκηνή ΘΟΚ, παρουσία συμμετεχόντων στον διαγωνισμό ΘΟΚ για τον εμπλουτισμό του κτιρίου με έργα τέχνης, η Ειδική Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Με κριτήρια, μεταξύ άλλων, την καλλιτεχνική αρτιότητα και αισθητική ποιότητα του προτεινόμενου έργου, τη σύζευξη των καλλιτεχνικών και αισθητικών χαρακτηριστικών του έργου τέχνης με την αρχιτεκτονική του κτιρίου και την αρμονία της κλίμακάς του, την ποιότητα των προτεινόμενων υλικών κατασκευής, καθώς και τη φιλικότητα του έργου, η τελική κρίση της Ειδικής Επιτροπής έχει ως εξής:

ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ 1

Τίτλος έργου Η Μνημοσύνη και ο Υποβολέας

Εκπρόσωπος ομάδας

Σωκράτης Σωκράτους

Εικαστικοί

Μαρία Λοϊζίδου, Σωκράτης Σωκράτους

Σύμβουλος Αρχιτέκτονας

Σωκράτης Στρατής

Υποστήριξη

Ελευθερία Ξερού, Βασιλική Μότσιου, Πέτρος Χρίστου

Προϋπολογισμός Δαπάνης Έργου: €100.500

 

ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ 2

Τίτλος έργου Κύτταρα

Καλλιτέχνης

Θεόδουλος Γρηγορίου

Προϋπολογισμός Δαπάνης Έργου: €41.000

 

2η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ 1

Τίτλος έργου Η ισορροπία της στιγμής ή The firmness of the moment

Καλλιτέχνης

Μαρία Λιανού

Χρηματικό Βραβείο ύψους €6.000

 

2η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ 2

Τίτλος έργου Street Lamp

Καλλιτέχνης

Φάνος Κυριάκου

Χρηματικό Βραβείο ύψους €3.000

Ειδική Επιτροπή ΘΟΚ για τον εμπλουτισμό του κτιρίου ΘΟΚ με έργα τέχνης

Αντιγόνη Αθηαινίτη, Πρόεδρος ΘΟΚ, Πρόεδρος Ειδικής Επιτροπής

Κατερίνα Νικήτα, Ιστορικός Τέχνης, Μέλος Ειδικής Επιτροπής

Ευαγόρας Βανέζης, Εκπρόσωπος Συνδέσμου Εικαστικών Καλλιτεχνών,

        Μέλος Ειδικής Επιτροπής

Σοφία Χατζήπαπα, Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών (ΕΚΑΤΕ),

       Μέλος Ειδικής Επιτροπής

Διομήδης Κυθραιώτης, Αρχιτέκτονας κτιρίου ΘΟΚ, Μέλος Ειδικής Επιτροπής

Tα βραβευμένα έργα καθώς και όλες οι υποβληθείσες προτάσεις θα εκτίθενται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο θέατρο ΘΟΚ από Τρίτη 7 Ιουλίου μέχρι Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 (Τρίτη-Σάββατο) 10:00-13:30 και 16:00-18:00.