Αποτελέσματα 3ου Νεοβαρόμετρου από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου


Αποτελέσματα 3ου Νεοβαρόμετρου από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Σε συνέχεια των 2 προηγούμενων παγκύπριων ποσοτικών ερευνών για τη νεολαία, ο Οργανισμός Νεολαίας προχώρησε στη διεξαγωγή του 3ου κατά σειρά Νεοβαρόμετρου, με στόχο την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης των νέων στην Κύπρο και τη διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεών τους για διάφορα θέματα, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και η συμμετοχή στα κοινά. Το 3ο Νεοβαρόμετρο εστίασε στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας στη νεολαία και ιδιαίτερα στην ψυχοσυναισθηματική τους κατάσταση.

Το 3ο Νεοβαρόμετρο διενεργήθηκε για λογαριασμό του Οργανισμού Νεολαίας από τον οργανισμό IMR- Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2021. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 1.000 νέοι και νέες, ηλικίας 14-35 ετών, οι οποίοι επιλέγηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, ικανοποιημένη από τον τρόπο ζωής της φαίνεται να είναι η πλειοψηφία (70%) των νέων σήμερα. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει, ωστόσο, μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση (85%) του 1ου Νεοβαρόμετρου που διενεργήθηκε πριν από την έναρξη της πανδημίας, αρχές του 2020.

Η εύρεση εργασίας (48%) και τα θέματα επαγγελματικής προοπτικής, συνεχίζουν να αποτελούν τη σημαντικότερη ανησυχία των Κύπριων νέων, όπως και στα προηγούμενα δύο Νεοβαρόμετρα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι 1 στους 3 νέους (32%) αναφέρει τα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, ως το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η νεολαία σήμερα.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις της πανδημίας, το ενδεχόμενο μιας νέας οικονομικής κρίσης και η καθιέρωση ενός νέου τρόπου ζωής με περιοριστικά μέτρα, αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες ανησυχίες των νέων. Έξι στους 10 νέους, δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην προσαρμογή της εκπαίδευσης ή της εργασίας τους στις νέες συνθήκες που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού και η συντριπτική πλειοψηφία (82%), αναφέρει ότι προτιμά τον παραδοσιακό τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων ή της εργασίας τους.

Η πανδημία έχει αναμφίβολα επηρεάσει την ψυχική υγεία των νέων της Κύπρου, καθώς σχεδόν 6 στους 10 νέους δηλώνουν ότι η ψυχική τους υγεία έχει επηρεαστεί προς το χειρότερο. Το άγχος, η μονοτονία και η αβεβαιότητα, είναι τα τρία κυρίαρχα αρνητικά συναισθήματα που βιώνουν πιο συχνά οι νέοι από την αρχή της πανδημίας.

Όσον αφορά τις προσδοκίες για το μέλλον τους, το 80% αισθάνονται αισιόδοξοι, θέτοντας ως σημαντικότερους στόχους για την επόμενη πενταετία την επαγγελματική καταξίωση (61%), την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους (31%) και την οικονομική ανεξαρτησία (22%).

Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα του 3ου Νεοβαρόμετρου στη σελίδα του Τομέα Πολιτικής https://youthpolicy.onek.org.cy/

Τομέας Πολιτικής ΟΝΕΚ