Αποστολή «Swachh Bharat» για μια καθαρή Ινδία


Στις 2 Οκτωβρίου 2019, την 150η επέτειο γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι, η Ινδία γιόρτασε το τέλος της πρώτης φάσης της πενταετούς αποστολής Swachh Bharat (SBM), του πιο εκτεταμένου προγράμματος στον κόσμο, που έχει στόχο την διασφάλιση της βιωσιμότητας των υπηρεσιών υγιεινής, τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την εξάλειψη της ανοιχτής αφόδευσης.

Την έναρξη της αποστολής εξήγγειλε o Ινδός Πρωθυπουργός Narendra Modi, στις 2 Οκτωβρίου 2014, μια αποστολή πολύ σύντομα μετατράπηκε σε μαζικό κίνημα που επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. 

Μέχρι το 2014 οι εγκαταστάσεις υγιεινής στη χώρα κάλυπταν μόνο το 39% του πληθυσμού. Πέντε χρόνια αργότερα, περισσότερα από 1.000.000 χωριά και οικισμοί κηρύχθηκαν καθαρά και απαλλάχθηκαν από τις ανθυγιεινές πρακτικές. Αυτό επιτεύχθηκε με την κατασκευή άνω των 620 εκατ. τουαλετών στο πλαίσιο της Αποστολής. 

Τα οφέλη της Αποστολής τεράστια: 2,16 φορές λιγότερη μόλυνση των τροφίμων, 12,7 φορές λιγότερη μόλυνση των υπόγειων υδάτων, 2,48 φορές λιγότερη μόλυνση του πόσιμου νερού, ετήσιο όφελος 727 δολάρια ανά νοικοκυριό λόγω υγιεινών πρακτικών.  Παράλληλα, τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας έχουν έως και 2,6 φορές λιγότερο κόστος, ενώ οι συνολικές δαπάνες της χώρας στον τομέα αυτό για τα επόμενα 10 χρόνια, αναμένεται να έχουν μείωση έως και 4,3 φορές.