Ανάπτυξε τις ηγετικές σου ικανότητες με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA Educational Leadership στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus


Σε μια εποχή αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στο διεθνές εκπαιδευτικό πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία προς τους εκπαιδευτικούς για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ηγετικών, οργανωτικών και διαπροσωπικών τους δεξιοτήτων στη σχολική μονάδα με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA Educational Leadership.

Το πρόγραμμα συνδυάζει την εμπεριστατωμένη και ολιστική θεωρητική κάλυψη των πτυχών της εκπαιδευτικής ηγεσίας με την απαραίτητη έκθεση των φοιτητών σε μελέτες περίπτωσης και άλλες μαθησιακές μεθόδους που είναι πρακτικά προσανατολισμένες. Μέσα από τον γόνιμο προβληματισμό γύρω από καίρια θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης, δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στα διδακτικά, τα ηγετικά και τα διοικητικά καθήκοντά τους και να προτείνουν λύσεις για τη δημιουργία πιο αποτελεσματικών και πιο φιλικών σχολικών περιβαλλόντων προς τους μαθητές και καθηγητές. Με αυτό τον τρόπο, οι συμμετέχοντες καθίστανται πιο έμπειροι στη λήψη καλά πληροφορημένων αποφάσεων στο χώρο εργασίας σε σχέση με την εμπλοκή διδακτικού προσωπικού και τις αλληλεπιδράσεις με τους μαθητές, τους γονείς και την κοινωνία γενικότερα, καθώς και με την εφαρμογή των στόχων της κρατικής πολιτικής για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, διασφάλιση ποιότητας αλλά και θετικής στάσης ζωής στα σύγχρονα σχολεία.

Το πρόγραμμα MA Educational Leadership απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις επαγγελματικές τους εναλλακτικές, στοχεύοντας σε διοικητικές και ηγετικές θέσεις στη σχολική μονάδα, αλλά και γενικότερα σε όσους επιθυμούν να εισέλθουν από άλλα επαγγελματικά πεδία στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης.

Eπτά θεματικές ενότητες αποτελούν το πρόγραμμα MA Educational Leadership οι οποίες παρέχονται μέσω διαλέξεων τύπου σεμιναρίου και μέσω διαδραστικών εργαστηρίων. Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων έξι ενοτήτων, οι συμμετέχοντες διεξάγουν έρευνα δράσης υπό την εποπτεία ακαδημαϊκού καθηγητή, σε θέμα δικής τους επιλογής το οποίο πρέπει να εξειδικεύεται σε μια πτυχή του φάσματος της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων μέσω εργασιών, όπου οι συμμετέχοντες φοιτητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν εργασίες αξιολόγησης που συνδέονται άμεσα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους ως (εν δυνάμει) διδάσκοντες και ηγέτες σχολικών μονάδων. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες για φοιτητές με πλήρη φοίτηση ή 18 μήνες για φοιτητές με μερική φοίτηση.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus ανακοινώνει υποτροφίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA Educational Leadership για εισδοχές Σεπτεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το πρόγραμμα, τα κριτήρια εισδοχής και τις υποτροφίες που προσφέρονται, μπορείτε να κλείσετε τώρα το διαδικτυακό ενημερωτικό σας ραντεβού με έμπειρους λειτουργούς του Τμήματος Εισδοχής του Πανεπιστημίου.

Λίγα λόγια για το Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus λειτουργεί στην Κύπρο από το 2012 και βρίσκεται κάτω από την ακαδημαϊκή ομπρέλα του University of Central Lancashire (UCLan) του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πλήρως αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, καθώς και αναγνωρισμένο παράρτημα του UCLan Ηνωμένου Βασιλείου από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας της Αγγλίας (UK QAA). Προσφέρει άριστη Κυπριακή-Βρετανική Ανώτατη εκπαίδευση, σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus λαμβάνουν ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ, από τα Πανεπιστήμια UCLan Cyprus και UCLan ΗΒ, πλήρως αναγνωρισμένα σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.