ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ OMEGA

Ως γνωστόν από τον περασμένο Οκτώβριο, το OMEGA συνήψε συμφωνία με το ελλαδικό κανάλι OPEN για αναμετάδοση στην Κύπρο του συνόλου του προγράμματος του.  Ανάλογη συμφωνία το OMEGA έχει συνάψει και με το STAR Ελλάδος.  Λόγω διαφορών που προέκυψαν μεταξύ του OPEN Ελλάδος και του PLUS Κύπρου, μέρος του προγράμματος του OPEN αναμεταδιδόταν παράλληλα από το PLUS.

Οι διαφορές αυτές έχουν τώρα εκλείψει και από σήμερα η αποκλειστικότητα αναμετάδοσης του συνόλου του προγράμματος του OPEN Ελλάδος, έχει αποκατασταθεί όπως ήταν η αρχική συμφωνία με το OMEGA.

Κατ’ επέκταση η προβολή εκπομπών του OPEN από το PLUS, έχει τερματιστεί.

Επειδή είδαν το φως της δημοσιότητας διάφορες πληροφορίες, το OMEGA διευκρινίζει ότι από πλευράς του δεν εδόθη οποιοδήποτε αντάλλαγμα.  Αντιθέτως, εταιρείες συμφερόντων του κυρίου Βρυώνη αγόρασαν από το OMEGA διαφημιστικό χρόνο.