Ανακοίνωση του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων σε σχέση με τις νέες αυξήσεις των τελών στο λιμάνι Λεμεσού


Ανακοίνωση του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων σε σχέση με τις νέες αυξήσεις των τελών στο λιμάνι Λεμεσού

Ο Σύνδεσμος και τα Μέλη του αναφέρονται στις πρόσφατες αυξήσεις που έχουν δημοσιευθεί από τις Διαχειρίστριες Εταιρείες στο λιμάνι Λεμεσού και επιθυμούν εκ μέρους των Πλοιοκτητριών Εταιρειών, τα πλοία των οποίων εξυπηρετούν σε τακτική βάση ή μέσω ναυλωμένων πλοίων το κυπριακό εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο να ενημερώσουν τους Κύπριους εμπορευόμενους αλλά και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς τα ακόλουθα:

 

  1. Οι αυξήσεις αφορούν τόσο τα εμπορεύματα εισαγωγής και εξαγωγής όσο και όλα τα πλοία ανεξάρτητα κατηγορίας περιλαμβανομένων και των πλοίων του κλάδου της ενέργειας.

 

  1. Οι κύριες αυξήσεις που επηρεάζουν αποκλειστικά τα πλοία είναι οι ακόλουθες:

 

-Το λιμενικό κόστος φόρτωσης καθώς και τα αποθηκευτικά δικαιώματα των κενών εμπορευματοκιβωτίων (repositioning & storage fees).

 

-Τέλη που αφορούν την παροχή ασφάλειας των πλοίων εντός της λιμενικής περιοχής (ISPS charges).

 

-Τα λιμενικά τέλη πλεύρισης και αναχώρησης (consolidated marine charges) των πλοίων, τα πλοηγικά δικαιώματα (pilotage charges), η χρήση δεύτερου ρυμουλκού για την πλεύριση και αναχώρηση των πλοίων, τα τέλη ακύρωσης άφιξης ή αναχώρησης των πλοίων, ακύρωσης ρυμουλκού και δέσιμο ή ξεδέσιμο των πλοίων, τα τέλη παραμονής των πλοίων επί του κρηπιδώματος (layover charges), καθώς και άλλα συναφή λιμενικά τέλη.

 

  1. Εν’ όψει των πιο πάνω, ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και επισημαίνει στον εμπορικό κόσμο, ότι οι Πλοιοκτήτριες Εταιρείες έχουν εκφράσει έντονα παράπονα και δυσφορία, με ενδεχόμενο να αναθεωρήσουν την τιμολόγηση τους για φορτία από/προς την Κύπρο, ιδιαίτερα σε Ευρωπαϊκά και λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου.

 

  1. Τα πιο πάνω θα έχουν ως επακόλουθο την περαιτέρω επιβάρυνση της οικονομίας, αφού οι Κύπριοι εμπορευόμενοι και κατ’ επέκταση το καταναλωτικό κοινό, θα κληθούν να αναλάβουν το επιπρόσθετο κόστος.

 

Τα πιο πάνω για ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων.