5ο Νεοβαρόμετρο: Η εύρεση εργασίας και το στεγαστικό, τα μεγαλύτερα προβλήματα των νέων


Με στόχο την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης των νέων και τη διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεών τους για διάφορα θέματα, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και η συμμετοχή στα κοινά, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου πραγματοποίησε το 5ο κατά σειρά Νεοβαρόμετρο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διερεύνηση της οικονομικής κατάστασης των νέων, των συνθηκών διαβίωσης και των απόψεών τους για το στεγαστικό.

Το Νεοβαρόμετρο διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΟΝΕΚ από τον οργανισμό IMR- Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, κατά την περίοδο Ιουνίου 2023. Στην έρευνα, έλαβαν μέρος 1.000 νέοι και νέες, ηλικίας 14-35 ετών, οι οποίοι επιλέγηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας.

Σύμφωνα με τα όσα καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της έρευνας, η εύρεση εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για το 53% των νέων. Σημείο εξέχουσας σημασίας αποτελεί η ανάδειξη των οικονομικών ζητημάτων, με ποσοστό 35% να αναφέρει τα οικονομικά προβλήματα, 27% την ακρίβεια, 25% τους χαμηλούς μισθούς και 22% το στεγαστικό.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 2 στους 10 νέους ομολογούν ότι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η οριακή πλειοψηφία (51%) δηλώνει ότι οικονομικά «τα καταφέρνει», ενώ μόλις 3 στους 10 νέους αναφέρουν ότι «ζουν άνετα», με την πλειοψηφία αυτών να ανήκει στην ηλικία των 14-17.

Όσο αφορά το θέμα της αποταμίευσης, οι νέοι αξιολόγησαν με 7 στα 10 τον βαθμό δυσκολίας για τη δημιουργία αποταμιεύσεων για μελλοντικούς οικονομικούς στόχους.

Την ίδια στιγμή, ως μείζον θέμα για τους νέους αναδεικνύεται αυτό του στεγαστικού, καθώς 9 στους 10 υποστηρίζουν ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην Κύπρο σήμερα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στην ηλικιακή ομάδα 25-35, την οποία το στεγαστικό επηρεάζει πιο άμεσα, το ποσοστό αυτό φτάνει στο 98%.

Διερευνώντας περαιτέρω τις συνθήκες διαβίωσης των νέων άνω των 18, διαφαίνεται ότι περίπου 6 στους 10 νέους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία, παρόλο που θα το ήθελαν. Σημαντική παράμετρος στο θέμα της κατοικίας, είναι πως το 56% των νέων προτάσσει ως αποτρεπτικό παράγοντα τον φόβο για τη διαδικασία δανειοδότησης.

Το 5ο Νεοβαρόμετρο διερεύνησε επίσης και τη συμμετοχή των Κύπριων νέων σε οργανωμένα σύνολα/ομάδες, η οποία παραμένει σε χαμηλά ποσοστά, με τις εθελοντικές οργανώσεις να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής (34%). Σε σταθερά χαμηλό επίπεδο κυμαίνεται και ο βαθμός εμπιστοσύνης των νέων στους θεσμούς.

Τέλος, η διαφθορά (8.78/10) και η αναξιοκρατία (8.66/10) αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα ζητήματα που επηρεάζουν τους νέους της Κύπρου, ανάμεσα σε μια σειρά ζητημάτων τα οποία κλήθηκαν να αξιολογήσουν.

Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα του 5ου Νεοβαρόμετρου ΕΔΩ.