39η ετήσια Γενική Συνέλευση Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών (ΠΟΤ)

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών έχει την τιμή να προσκαλέσει τα μέλη και τους φίλους της Οργάνωσης, να παρακολουθήσουν και να πάρουν μέρος στις εργασίες της 39ης ετήσιας Γενικής της Συνέλευσης, που φέτος είναι και καταστατική και πραγματοποιείται στις 15 Ιουνίου, 2019, στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία, μέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ.

Τη Συνέλευση θα τιμήσει με την παρουσία της και η Έντιμη Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών της στις 10:30. π.μ.

Στη Συνέλευση θα συζητηθούν διάφορα ζητήματα, που απασχολούν την περίοδο αυτή έντονα τους τυφλούς της Κύπρου και την Οργάνωσή τους γενικά, αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις γενικής πολιτικής, να εκδοθούν σχετικά ψηφίσματα και να τροποποιηθεί το Καταστατικό της Οργάνωσης ώστε να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία.

Χριστάκης Νικολαϊδης

Πρόεδρος