ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΒΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΒΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΙ:                    Τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας για την από κοινού υλοποίηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος και αμοιβαίου οφέλους στο πλαίσιο της εδραίωσης και ανάπτυξης των σχέσεων ανάμεσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ).

ΠΟΥ:                Κεντρικά Γραφεία Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (Λεωφ. Αθαλάσσας 104, Στρόβολος, Sophocles Tower 4ος όροφος)

ΠΟΤΕ:               Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019, στις 10:00 π.μ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ:

  • Διευθυντής Προγράμματος ΜΒΑ, Καθηγητής Λεωνίδας Κ. Λεωνίδου
  • Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΟΝΕΚ, Κύριος Παναγιώτης Σεντώνας

Επικοινωνία:

Πρόγραμμα ΜΒΑ,

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Πανεπιστήμιο Κύπρου  Τηλ. 22402600/2

                                       Τηλ. 22893600

  Email: info@onek.org.cy

Email: mba@ucy.ac.cy

 

Category EVENTS, Featured