Βοηθός (Τεχνικός) Φαρμακείου – Νέοι αναδυόμενοι ρόλοι στο δυναμικό φαρμακευτικό περιβάλλον.

Βοηθός (Τεχνικός) Φαρμακείου – Νέοι αναδυόμενοι ρόλοι στο δυναμικό φαρμακευτικό περιβάλλον.

Η παγκόσμια τάση στο τρίπτυχο Ιατρός – Φαρμακοποιός – Βοηθός (Τεχνικός) Φαρμακείου οδηγεί αφενός στη «μετάθεση» αρμοδιοτήτων από τον Ιατρό προς τον Φαρμακοποιό και αφετέρου στη μετατόπιση καθηκόντων από το Φαρμακοποιό προς το Βοηθό (Τεχνικό) Φαρμακείου, με σκοπό την αύξηση του ποιοτικού χρόνου που αφιερώνουν οι επαγγελματίες υγείας στους ασθενείς. Το στοιχείο αυτό έρχεται να αναβαθμίσει το ρόλο του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου και ταυτόχρονα να ανεβάσει τον πήχη της θεωρητικής αλλά και της πρακτικής του κατάρτισης.

Υπό το πρίσμα των δεδομένων της νέας και αναδιαμορφωμένης αγοράς εργασίας, ο Βοηθός (Τεχνικός) Φαρμακείου απαιτείται να είναι εξειδικευμένος τεχνικός, με ευρεία θεωρητική γνώση και κατάλληλη κατάρτιση για πρακτικές εφαρμογές στην εργαστηριακή και βιομηχανική παραγωγική διαδικασία των φαρμακευτικών προϊόντων αλλά και για τον παραδοσιακό – στον αναβαθμισμένο πλέον – ρόλο του μέσα στο Φαρμακείο. Η ειδικότητα αυτή αναπτύσσεται ραγδαία και αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση των νέων Βοηθών (Τεχνικών) Φαρμακείου, με επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί το πολυσύνθετο και δυναμικό, νέο, εργασιακό περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο Βοηθός Φαρμακείου έχει αποκτήσει βασικές επιστημονικές γνώσεις σε θέματα Ανατομίας, Φυσιολογίας, Χημείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής νομοθεσίας, Επαγγελματικής δεοντολογίας, Φαρμακολογίας, Φαρμακευτικής χημείας, Φαρμακευτικής τεχνολογίας, Συνταγοτεχνίας και άλλων μαθημάτων, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του  Φαρμακείου (ιδιωτικού και νοσοκομειακού), των φαρμακευτικών εργαστηρίων (ιδιωτικών και δημοσίων), των φαρμακευτικών εταιριών, των φαρμακαποθηκών και των υπολοίπων επαγγελματικών χώρων στους οποίους δύναται να εργαστεί.

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα κάτωθι γενικά καθήκοντα του Βοηθού Φαρμακείου:

–           Να φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του χώρου.

–           Να συσκευάζει, αποθηκεύει, φυλάσσει τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα σε ειδικές αποθήκες και χώρους, σύμφωνα με τους κανόνες αποθήκευσης και ασφάλειάς τους.

–           Να παραλαμβάνει και να αποθηκεύει φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα, να ελέγχει τις παραληφθείσες ποσότητες (βάσει του τιμολογίου) και την καλή κατάσταση των προϊόντων κατά την παραλαβή και να ενημερώνει τα ηλεκτρονικά αποθέματα στο λογισμικό διαχείρισης αποθέματος (stock) του φαρμακείου.

–           Να εκτελεί συνταγές και να δίνει οδηγίες στους ασθενείς, πάντα υπό την επίβλεψη του φαρμακοποιού.

–           Να κοστολογεί συνταγές και να διεκπεραιώνει τις απαραίτητες διαδικασίες που σχετίζονται με την αποζημίωση από τα ασφαλιστικά ταμεία.

–           Να ενημερώνει το ηλεκτρονικό αρχείο λήψης φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής των ασθενών (καρτέλα ασθενούς).

Το Intercollege Λευκωσίας παρέχει Πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών με δυνατότητα κρατικής χορηγίας, για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το Δίπλωμα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου, κατόπιν διετούς φοίτησης. Παρ’ όλο που το επάγγελμα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου δεν είναι ακόμη κατοχυρωμένο στην Κύπρο, αναμένεται πως σύντομα θα κατοχυρωθεί ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών, θωρακίζοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος και αναβαθμίζοντας το ρόλο τους.

Για να υπογραμμιστεί η ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου σε άλλες χώρες, αναφέρεται ενδεικτικά ένα πρόσφατο ορόσημο του επαγγέλματος: κατόπιν τετράμηνου πιλοτικού προγράμματος και θέσπισης σχετικής νομοθεσίας, τον Απρίλιο του 2017 έγινε ο πρώτος εμβολιασμός ασθενούς από Βοηθό (Τεχνικό) Φαρμακείου στο Idaho των Η.Π.Α. Πρόκειται για τον πρώτο αντίστοιχο εμβολιασμό στις Η.Π.Α. (https://news.wsu.edu/2017/04/18/pharmacy-technicians-to-immunize/)

Οι ρόλοι όλων όσων εμπλέκονται με την υγεία αλλάζουν εμπλουτίζονται και αναβαθμίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος είναι η εξοικονόμηση ποιοτικού χρόνου προς τον ασθενή, τόσο από τον ιατρό, όσο και από το φαρμακοποιό. Ο Βοηθός (Τεχνικός) Φαρμακείου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και  ο νέος, αναβαθμισμένος ρόλος του θα βοηθήσει στην πρόληψη των ασθενειών, καθώς και στην αντιμετώπιση των συνεχών προκλήσεων στην πρόσβαση και παροχή φαρμακευτικής φροντίδας.

 

Category SHOWBIZ & LIFE