Η αερόβια ικανότητα VO2 max

Η αερόβια ικανότητα VO2 max

Η αερόβια ικανότητα είναι η δυνατότητα πρόσληψης οξυγόνου (VO2 max) κατά την διάρκεια της άθλησης. Όσο περισσότερο οξυγόνο εισπνέει ένας αθλουμενος τόσο περισσότερη ενέργεια παράγει ενώ όσο λιγότερο οξυγόνο μεταφέρει ένας αθλητής τόσο μικρότερη είναι και η αντοχή.

www.elitecycling.eu

Η συστηματική άσκηση βελτιώνει σημαντικά την καρδιοαναπνευστική αντοχή της αερόβιας ικανότητας. Η μέγιστη ικανότητα πρόσληψης οξυγόνου είναι ο βασικός δείκτης που δείχνει σε ένα άτομο εαν έχει καλή αερόβια κατάσταση η οποία μετριέται σε εξειδικευμένα εργαστήρια .

Αερόβια αθλήματα που συμβάλουν στην βελτίωση της αερόβιας ικανότητας VO2 max είναι το ποδήλατο, το τρέξιμο, η κολύμβηση και άλλα.

Μετα την ηλικία των 30 ή 40 χρόνια η αερόβια ικανότητα μειώνεται και αυτό οφείλεται στην φθορά διαφόρων λειτουργειών που σχετίζονται με τη μεταφορά του οξυγόνου στον οργανισμό όπως για παράδειγμα μειώνεται η ελαστικότητα των αιμοφόρων αγγείων για μεταφορά οξυγόνου και παράλληλα χαμηλώνει η χαμηλώνει η μέγιστη καρδιακή συχνότητα’ για παράδειγμα η μέγιστη καρδιακή συχνότητα στα 20 χρόνια μπορεί να είναι 200 παλμοί το λεπτό ενώ στα στα 20 χρόνια πέφτει στα 160.

Ωστόσο όταν κάποιος γυμνάζεται συστηματικά σε αερόβια αθλήματα όπως η ποδηλασία Δρόμου και η Ορεινή ποδηλασία η διαδικασία μείωσης της αερόβιας ικανότητας επιβραδύνεται αρκετά.

Category SHOWBIZ & LIFE