Κάνε Like!
Μπές στη παρέα μας!

music.net.cy
Νέα Εκπομπή: ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ! Αλα κυπριακά - Αιτήσεις Συμμετοχής

Νέα Εκπομπή: ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ! Αλα κυπριακά - Αιτήσεις Συμμετοχής

Τρίτη : 5 Οκτ 2010 - 15:13

MEDIA

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ! Αλά κυπριακά ως εξής:

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ:

To “ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ! Αλα κυπριακά” θα προβάλλεται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή για δεκατρείς εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα πέντε διαγωνιζόμενοι, άγνωστοι αναμεταξύ τους, μαγειρεύουν στο σπίτι τους, ένας για κάθε μέρα, για τους άλλους τέσσερις. Στο τέλος του δείπνου, οι συμμετέχοντες θα καλούνται να ψηφίσουν, με βαθμό από το ένα μέχρι και το δέκα, αξιολογώντας τον οικοδεσπότη. Την Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, ο διαγωνιζόμενος με την μεγαλύτερη βαθμολογία θα κερδίζει χίλια Ευρώ.

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, απόδημοι Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι αποδεδειγμένα (πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο από επίσημο φορέα της κυπριακής δημοκρατίας) διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια, δηλαδή από 30/10/2008. Απαιτείται επίσης καλή χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
β. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.
γ. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να πάρουν μέρος σε διαδικασία προεπιλογής σε προσωπική συνέντευξη από την παραγωγή του ΡΙΚ, η οποία θα λάβει μέρος στο σπίτι τους ή σε χώρο όπου θα προκαθορίσει η παραγωγή της εκπομπής.

 

3. ΒΡΑΒΕΙΑ

Κάθε εβδομάδα, ο διαγωνιζόμενος με την ψηλότερη βαθμολογία, θα παίρνει χρηματικό ποσό 1000 ευρώ. Σε περίπτωση ισοψηφίας το ποσό θα μοιράζεται εξίσου, στους διαγωνιζόμενους με την ψηλότερη βαθμολογία.

 

4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

Το ΡΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το πρόγραμμα οποιονδήποτε:
α. Εάν δεν πληροί, ή έχει παραβεί με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, τους όρους συμμετοχής και κανονισμούς του διαγωνισμού.
β. Εάν διακόψει τη δοκιμή ή την εγγραφή του προγράμματος, χωρίς την έγκριση της παραγωγής.
γ. Εάν παρεκκλίνει από την προσχεδιασμένη παρουσίαση.
δ. Εάν αρνηθεί να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της παραγωγής του ΡΙΚ, σε οποιοδήποτε στάδιο της προετοιμασίας ή/και, της εγγραφής του προγράμματος ή επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά προς την παραγωγή ή άλλους αρμόδιους του ΡΙΚ ή άλλους συμμετέχοντες.
ε. Εάν αρνηθεί να εμφανιστεί ή δεν εμφανιστεί την προκαθορισμένη μέρα και ώρα δοκιμής ή εγγραφής του προγράμματος.
Σε περίπτωση αποχώρησης υποψηφίου, πρέπει να δοθεί στην παραγωγή του ΡΙΚ γραπτή επιστολή από μέρους του υποψήφιου για την πρόθεση του αυτή δεκαπέντε (15) μέρες πριν την καθορισμένη εμφάνιση του στο πρόγραμμα.

 

5. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση συμμετοχής από τα γραφεία του Τμήματος Προγραμμάτων Τηλεόρασης ΡΙΚ ή μέσω της ιστοσελίδας του ΡΙΚ, www.cybc.com.cy
β. Αιτήσεις συμμετοχής, οι οποίες δεν υποστηρίζονται επαρκώς από τα ζητούμενα ή επισυναπτόμενα θα απορρίπτονται.
γ. Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Τμήμα Προγραμμάτων Τηλεόρασης, ΡΙΚ, Λεωφόρος ΡΙΚ, Αγλαντζιά, 2120 ή τ.θ. 24824, 1397, Λευκωσία, με την ένδειξη «Για την εκπομπή ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ! Αλα κυπριακά». Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση katipsinetai@cybc.com.cy, ή φαξ, στο 2286 2569
δ. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 12η Νοεμβρίου 2010. Συμμετοχές οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα, θα θεωρούνται άκυρες. Η ταχυδρομική σφραγίδα στο φάκελο υποβολής της συμμετοχής, θα αποτελεί επίσημη ένδειξη της ημερομηνίας αποστολής. Το ΡΙΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη έγκαιρη παραλαβή των συμμετοχών.
ε. Όλοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υπογράψουν δήλωση με την οποία θα αποδέχονται όλους τους όρους και κανονισμούς της εκπομπής και θα δεσμεύονται να είναι στη διάθεση της Παραγωγής κατά τις μέρες και ώρες που θα τους υποδειχθούν.
στ. Το ΡΙΚ δεν θα καταβάλει οποιοδήποτε ποσό ως αμοιβή ή αποζημίωση στους συμμετέχοντες.
ζ. Το ΡΙΚ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης ή διαφοροποίησης του προγράμματος ή/και διαφοροποίησης των όρων και κανονισμών του προγράμματος εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις.
η. Το ΡΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει ή να τροποποιήσει μονομερώς τόσο τους παρόντες όρους και κανονισμούς, όσο και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων.
θ. Το ΡΙΚ επιφυλάσσει το δικαίωμα οπτικογράφησης και προβολής όλων των σταδίων συμμετοχής, προετοιμασίας και παρουσίασης.


ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


300x250
300x250 C
300x100 FB
300x250breakfast
300x100 B

Επικοινωνία για διαφημίσεις
Scenario Creative Services | group
Τηλ:22511100
Fax:22511102

Scenario Creative Services